AK29 Rijperweg 130

AK29

 

Dirck van Oss

In 1612 was de Arenbergerkavel 29 aan de Rijperweg een van de aan Hendrick en Dirck van Oss toebedeelde gronden. Deze grootste investeerders in de droogmaking van de Beemster verkregen samen ongeveer eenzevende van de totale oppervlakte. In de eerste jaren na 1612 kochten ze nog veel land aan. Ook werden enkele kavels verkocht, waaronder de AK29. Door het ontbreken van enkele transport-registers is niet precies bekend wanneer de kavel is verkocht. De koper was Cornelis Pietersz Hooft (1547-1626).

 

Dirck van Oss in 1583 (Stedelijk Museum Alkmaar)

 

Hooft zat sedert 1584 in de vroedschap van Amsterdam en was er twaalf maal burgemeester. Samen met zijn broer Willem bezat hij een handelshuis in haring, olie en granen. Hij was getrouwd met Anna Jacobs Blaeu. Na haar overlijden in 1627 werden op verzoek van de weesmeesters van Amsterdam de nagelaten landerijen in de Beemster getaxeerd: 40 morgen land met huis, boomgaard, singels en vijvers gelegen tussen de Rijper- en Hobrederweg (AK29+AK39), geschat op ƒ 775 per morgen. Bij de scheiding van de nalatenschap van het echtpaar Hooft werd deze hofstede toebedeeld aan dochter Jannetje.

 

Cornelis Pietersz Hooft Anna Jacobsz Blaeu

 

Cornelis Pietersz Hooft en Anna Jacobs Blaeu (Amsterdams Museum)

 

 

Pieter Kloeck

Jannetje Hooft (1595-1639) trouwde met mr. Pieter Kloeck (1585-1667). Hij werd in 1630 hoofdingeland van de Beemster en was sinds 1649 vroedschap van Amsterdam. Kloeck was een vooraanstaand advocaat. Zijn zwager, de schrijver Pieter Cornelisz Hooft, logeerde regelmatig op de hofstede in de Beemster, zo blijkt uit diens correspondentie.

 

 

 

Na de dood van Pieter Kloeck verkochten de erfgenamen op 25 januari 1669 de twee kavels land aan Neeltjen Outgers, weduwe van Claes Cornelisz Melckpot uit Oostzaan. Opvallend is dat in dit transport noch in volgende vermeldingen sprake is van een huis op deze kavels. In de verponding van 1733 wordt alleen een “boere huijs” genoemd. Vermoedelijk is de hofstede al in de zeventiende eeuw verdwenen.

 

 

 

Design downloaded from free website templates.