AK37 Het Groene Hart Hobrederweg 29

AK37 Het Groene Hart

 

In 1612 werd de Arenbergerkavel 37 toebedeeld aan Denis Bave. Hij kwam oorspronkelijk uit Rijssel (Lille) en vestigde zich in de jaren 1590 als koopman in Amsterdam. In 1602 schafte hij voor ruim ƒ 14.000 aan aandelen in de VOC aan. Bave verkreeg in 1612 142 morgen land in de Beemster. Door het ontbreken van enkele transportregisters is niet precies bekend wanneer de kavel is verkocht. De nieuwe eigenaar is Jan van Erpecum. Hij is vermoedelijk de bouwheer van de hofstede.

 

Wapen Erpecum

Jan van Erpecum (1585-1652) was geboren in Aken. Hij vestigde zich in Amsterdam als koopman en kruidenier. Hij trouwde in 1612 met Elisabeth de Wolff en werd daardoor een zwager van Joost van den Vondel, die met haar zuster Maeyken was gehuwd. Het paar kreeg vijf kinderen. Na de dood van haar man liet Elisabeth de Wolff een nieuw testament maken, waarin ze haar hofstede aan de Hobrederweg naliet aan haar oudste zoon Willem. Uit dit testament blijkt ook dat haar huis in Amsterdam “t Groene Hart” heette; de hofstede in de Beemster ontleende daar zijn naam aan.

 

wapen familie Erpecum op het familiegraf in de Oude Kerk (Stadsarchief Amsterdam)

 

In 1667 lieten de erfgenamen de bezittingen van hun moeder taxeren. De hofstede met 20 morgen land op AK37 werd geschat op ƒ 22.000. Bij de verdeling van de nalatenschap van Elisabeth in juni 1669 verkreeg Clara Pancras (1617-1669), weduwe en boedelhoudster van Willem van Erpecum deze kavel. Clara heeft echter niet lang kunnen genieten van dit bezit want zij overleed in november 1669. Opnieuw vond een taxatie plaats, de waarde werd ditmaal geschat op ƒ 24.000. Clara’s oudste zoon Garbrant Pancras van Erpecum (1643-1702) was de erfgenaam. Hij bleef ongehuwd.

 

Hier ontbreekt door hiaten in de transportregisters weer een stuk. Begin achttiende eeuw blijkt de kavel in bezit te zijn van Pieter Dekker, kapitein ter zee te Edam. In 1724 lieten zijn kinderen Claas, Geertje en Jacob de hofstede met boerderij, stal, schuren en land elk voor eenderde overboeken op hun naam. In de jaren hierna kocht Claas Dekker de porties van de kinderen van zijn inmiddels overleden broer Jacob.

 

Claas Dekker (1656-1729) was vroedschap en burgemeester van Edam. Uit zijn derde huwelijk had hij drie kinderen die volwassen werden. Zoon Pieter erfde de tweederde in de Beemster hofstede en kocht in 1730 voor ƒ 3000 de eenderde van zijn tante Geertje Dekker.

 

Pieter Dekker (1690-1731) was schout van Edam. Hij trouwde met Catharina Pont (1688-1732). Zij staat in het verpondingsregister vermeld als eigenares van het “plaisirhuijs, boerehuijs en landerijen” dat voor ƒ 30 werd aangeslagen. Het is dus geen grote hofstede geweest. De vijf kinderen van Pieter en Catharina houden het buiten in de Beemster gezamenlijk in bezit tot in 1766 Simon Dekker, kapitein ter zee bij de Admiraliteit van Amsterdam de 4/5 van zijn broers en zusters koopt voor ƒ 2300. Als diens erfgenamen de kavel in 1785 verkopen is er nog slechts sprake van een boerderij op deze kavel. De hofstede is dus tussen 1766 en 1785 gesloopt.

 

 

 

Design downloaded from free website templates.