AK53 De Witte Voet Oosthuizerweg 76

AK53 De Witte Voet

 

Bij de verloting van de grond van de Beemster op 30 juli 1612 op het Slot te Purmerend verkreeg Melchior van Dortmond de Arenbergerkavel 53 aan de Oosthuizerweg. Van Dortmond was oorspronkelijk afkomstig uit Antwerpen en vestigde zich als koopman in Amsterdam. In 1602 nam hij voor ƒ 6000 aandelen in de VOC. Hij was een vooraanstaand lid van de Lutherse gemeente. Waarschijnlijk behoorde hij tot het netwerk van Dirck van Oss, de grote man achter de droogmaking, die eveneens uit Antwerpen kwam. In 1624 probeerde Melchior zijn helft in het huis met 25 morgen land te verkopen aan de Amsterdamse koopman Lennert Pelgroms. Op het object bleken twee hypotheken te berusten van ƒ 2000 uit 1617 en ƒ 3000 uit 1622. In november 1624 zag Pelgroms echter van de koop af. Enkele dagen later was een nieuwe koper gevonden: Jan Simonsz de Marees. Ook de wederhelft van het “boerehuis, lusthuis, plantagie en 2 stukken land”, in handen van broer Hendrick van Dortmond, koopman te Hamburg, werd aan De Marees verkocht. Jan de Marees was een Amsterdamse koopman.

 

In 1671 werd na de dood van zijn weduwe, Maria de la Marde, het huis met 20 morgen land getaxeerd op ƒ 15.000. In januari 1672 werd de “hofstede genaamd 'De Witte Voet' aan de Oosthuizerweg” in een veiling gekocht door de voogden van Pieter Cornelisz Laeckeman uit Monnickendam. Door hiaten in de transportregisters is niet duidelijk wat er vervolgens met dit object is gebeurd. Begin achttiende eeuw blijkt de kavel in stukken in bezit te zijn van de familie Doets. Er is dan geen sprake meer van een hofstede. Ook in het verpondingsregister van 1733 staat slechts een boerderij op de AK53 vermeld. De hofstede is vermoedelijk rond 1700 verdwenen.

 

 

 

Design downloaded from free website templates.