AK63 Stijlenburg Oostdijk tussen 17 en 17a

AK63

 

In 1612 werd de Arenbergerkavel 63 toebedeeld aan Willem Usselincx. Hij kwam oorspronkelijk uit Antwerpen en vestigde zich in de jaren 1590 als koopman in Amsterdam. In 1602 schafte hij voor ƒ 1200 aan aandelen in de VOC aan. Usselincx was een van de grootste investeerders in de droogmaking van de Beemster en verkreeg in 1612 411 morgen land. Hij liet direct op verschillende kavels boerderijen bouwen.

 

Willem Usselincx

Het zat hem echter in de handel niet mee, misschien had hij het te druk met andere bezigheden. Usselincx was een man met een missie. Hij zette zich fanatiek in om naar het voorbeeld van de VOC een West-Indische Compagnie op te richten. Vooralsnog zonder resultaat, pas in 1621 werd de WIC opgericht. Intussen was het met Usselincx in financieel opzicht snel bergafwaarts gegaan. In 1617 ging hij failliet. Een jaar eerder besloot het polderbestuur al om zijn landerijen bij executie te laten verkopen, omdat hij grote achterstand had in het betalen

 

Willem Usselincx in 1637 (Rijksmuseum)

 

van de belastingen. Daarbij werd ook de AK63 verkocht. Door het ontbreken van enkele transportregisters is niet precies bekend wie de nieuwe eigenaar was. In 1644 was de kavel nog onbebouwd, zo blijkt uit de kaart van Balthasar Florisz van Berckenrode.

 

Begin achttiende eeuw is de kavel in bezit van Gerard Dommer (1670-1732), een rooms-katholieke koopman uit Amsterdam. In het verpondingsregister van 1733 is sprake van een “plaisirhuijs, boerehuijs en landerijen”. Het wordt aangeslagen voor ƒ 30, wat duidt op een niet al te groot huis. In 1749 verkochten de erfgenamen van Gerard Dommer in een veiling in het Oudezijds Herenlogement de “buiten-plaats genaamt Stylenburg”. Koper was voor ƒ 7050 George Dommer (1702-1791), een van de zoons van Gerard. In de Opregte Haarlemmer Courant werd de veiling aangekondigd:

 

veiling Klik om te vergroten

 

Zeven jaar later verkocht George het alweer, ditmaal in een openbare veiling in de Beemster. Voor ƒ 9240 werd de buurman, van Belvliet op AK64, Cornelis François Duyvensz eigenaar. Na zijn dood vererfden Belvliet en Stijlenburg op zoon mr. Joan Jacob Duyvensz. In 1782 is in de transportregisters nog sprake van een huis, maar in 1809 niet meer. De buitenplaats zal intussen zijn gesloopt.

 

 

 

Design downloaded from free website templates.