AK68 Langewijk Oostdijk 21

AK68

 

Op 30 juli 1612 op het Slot te Purmerend werd de kavel AK68 bij loting onder de inschrijvers toegekaveld aan Herman Hesters. Hij was een Amsterdamse koopman, oorspronkelijk afkomstig uit Antwerpen. Hij was getrouwd met Magdalena Gemaerts en kreeg minstens 5 kinderen. Herman Hesters bouwde voor 1622 het huis dat later Langewijk wordt genoemd. Op de betrouwbare kaart van Balthasar Florisz van Berckenrode van 1644 is op de kavel AK68 een dergelijk buitenhuis te zien (links Langewijk, rechts Welgelegen).

 

Op 17 mei 1652 koopt mr. Walich Proost uit Enkhuizen het huis met landerijen, groot ruim 28 morgen (AK68-69) van de curators van de nalatenschap van Harmen Hesters en Magdalena Gemaerts voor  32.430.

 

Hilletje Jans van Loosen

Mr. Walig Proost (1625-1709), zoon van Jacob Waligszn Proost en Hilletje Jans van Loosen, was vroedschap van Enkhuizen vanaf 1670 en werd elf maal tot burgemeester van de stad gekozen.

 

 

 

 

 

 

 

Hilletje Jans van Loosen, moeder van Walich Proost (Gemeente Enkhuizen)

 

Sedert 1675 was hij ook bewindhebber van de VOC kamer Enkhuizen. Zijn tweede vrouw was Elia Heijnsius. Zij was weduwe van mr. Dirck Semeijns, secretaris van Enkhuizen, en had twee jonge dochters: Aafje en Theodora Semeijns. Mr. Walig Proost bepaalde bij testament van 18 december 1706 dat zijn stiefdochter Aafje Semeijns zijn universele erfgename zou zijn. Daarom vervoegde zij zich, overigens pas in december 1737, bij het polderbestuur van de Beemster om het landgoed Langewijk met land op haar naam over te boeken. In het verpondingsregister van 1733 staat het plaisirhuijs overigens op naam van haar zoon Dirk. De aanslag bedroeg  40, wat duidt op een middelgroot huis.

 

Aafje Semeijns (1669-1744) trouwde met Joan Pietersz van Loosen. Hij was vroedschap van Enkhuizen van 1703 tot zijn dood in 1724 en werd zeven keer burgemeester. Hij was koopman van beroep. Na de dood van Aafje Semeijns kwam het landgoed Langewijk in bezit van haar oudste zoon Dirk.

 

Dirk Semeijns van Loosen (1696-1757) was vroedschap van Enkhuizen 1727-1749, werd acht maal burgemeester. Hij werd in 1729 benoemd tot bewindhebber van de VOC kamer Enkhuizen. Ook was hij afgevaardigde naar het College van Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier. Hij was koopman en reder te Enkhuizen. Om zijn afkomst uit twee vooraanstaande regentenfamilies uit Enkhuizen te benadrukken voegde hij de naam van zijn moeder toe aan zijn familienaam. Hij oefende in het Tweede Stadhouderloos Tijdperk grote bestuurlijke macht uit. Daardoor verloor hij alle ambtelijke functies bij de wetsverzetting door Prins Willem IV in 1749. Op het toppunt van zijn macht bouwde hij in 1742 het grote huis aan de Dijk in Enkhuizen. In 1751 kocht hij voor  10.500 de naast Langewijk gelegen boerderij Welgelegen met land (AK67) van Jan Smit, substituut-schout van Oostzaan. Van zijn vader had hij nog meer landerijen in de Beemster gerfd, waaronder DK84 aan de Westdijk. Zijn grote rijkdom is af te lezen aan de nalatenschap van zijn weduwe, Maria Bontekoning, die in 1786 ruim  1,2 miljoen bedroeg. Als bewindhebber van de VOC mocht Dirk Semeijns van Loosen in 1745 een naam bedenken voor een nieuw VOC-schip dat in Enkhuizen werd gebouwd. Hij koos voor Langewijk. De bouwtekening is bewaard gebleven in het Westfries Archief.

VOC-schip Langewijk

 

Grote tragedie trof de familie toen de enige overgebleven zoon Cornelis Floris tijdens zijn studie in Leiden overleed aan een in een straatgevecht opgelopen slag op zijn hoofd. Daarmee stierf deze tak van de familie Van Loosen uit en werd neef mr. Dirk Elias van Loosen erfgenaam.

 

Cornelis Floris

Omstreeks het midden van de jaren '40 van de achttiende eeuw werden Dirk, Maria en hun twee zoons geportretteerd. Links de onfortuinlijke Cornelis Floris.

 

 

 

 

 

vlnr. Cornelis Floris, Maria Bontekoning, Dirk Semeyns van Loosen, Joan Diederik (Stichting Snouck van Loosen)

 

Dirk Elias van Loosen

mr. Dirk Elias van Loosen (1738-1812), zoon van Pieter Joansz van Loosen, schout van Enkhuizen, en Cornelia Cortleven, was vroedschap van Enkhuizen 1778-1795, zes maal burgemeester en bewindhebber van de Westindische Compagnie kamer Enkhuizen. Na de dood van zijn tante Maria Bontekoning erfde hij onder meer de twee Beemster landgoederen, Welgelegen en Langewijk. Hij verzocht in mei 1791 om overboeking van AK67-68-69 op zijn naam.

 

Dirk Elias van Loosen (Stichting Snouck van Loosen)

 

Dirk Elias trouwde voor de eerste keer met Claasje van Romond. Net een jaar na het huwelijk stierf Claasje in het kraambed, het zoontje overleed een dag later. Drie jaar later hertrouwde Dirk Elias met Meynoutje Pan. Na zijn dood erfde zijn enige dochter Cornelia Petronella van Loosen alle bezittingen. Bij de invoering van het Kadaster in 1832 staat zij geregistreerd als eigenaar van oa. D293, het huis Langewijk.

 

Cornelia Petronella van Loosen (1772-1846) trouwde in 1793 met luitenant-ter-zee Samuel Snoeck (1766-1839). Hij was later lid van de Tweede Kamer (1815-1816). Vermoedelijk is naar hem het 'Snoekerlaantje' genoemd, oorspronkelijk de oprijlaan naar het landhuis. Samuel Snoeck verkreeg tegen betaling het recht om de naam van zijn vrouw aan de zijne toe te voegen en schreef vanaf dat moment zijn eigen naam met ou, dus Snouck van Loosen.

 

Margaretha Maria Snouck van Loosen

Dat had het begin van een mooie dynastie kunnen worden, ware het niet dat het paar slechts zes dochters kreeg. Alleen de tweede dochter trouwde, maar zij kreeg geen kinderen. De ongehuwde gezusters bleven bij elkaar wonen in het grote huis aan de Dijk te Enkhuizen. De langstlevende, Margaretha Maria Snouck van Loosen, bepaalde bij testament dat het grootste deel van haar vermogen aan goede doelen moest worden besteed. De Beemster landerijen waren toen allang verkocht; het huis Langewijk werd waarschijnlijk al voor de invoering van het Kadaster gesloopt.

 

 

Margaretha Maria Snouck van Loosen (Stichting Snouck van Loosen)

 

De naam leeft vooral voort in drie sociale projecten: de stichting van het Snouck van Loosen-tehuis voor bejaarde dames (in het huis aan de Dijk), de bouw van een ziekenhuis (thans een sociaal medisch centrum) en de realisatie van vijftig gezonde arbeiderswoningen in chaletstijl in het z.g. Snouck van Loosenpark, dat schuin tegenover het huidige NS station van Enkhuizen ligt.

 

 

 

Design downloaded from free website templates.