BK2 Volgerweg 42

BK2

 

Op 30 juli 1612 op het Slot te Purmerend wordt de kavel BK2 bij loting onder de inschrijvers toegekaveld aan Hendrick en Dirck van Oss. De gebroeders Van Oss waren oorspronkelijk uit Vlaanderen afkomstig, maar hadden zich na de val van Antwerpen in 1585 in Amsterdam gevestigd. Hendrick en Dirck van Oss waren de grootste investeerders in de droogmaking van de Beemster. Zij verkregen bij de loting in 1612 ongeveer 1/7 van de uitgegeven gronden.

 

Dirck van Oss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirck van Oss in 1583 (Stedelijk Museum Alkmaar)

 

In 1620 werd de kavel verkocht aan Adriaan Christiaansz van Rijn, wiens familie tot eind zeventiende eeuw eigenaar bleef. In 1707 kwam de kavel aan Joseph Coymans (1656-1720). Hij was vanaf 1692 hoofdingeland van de Beemster en werd een jaar later dijkgraaf. Op zijn Beemster landerijen legde hij zich toe op de ossenweiderij. In Amsterdam bestierde hij de handelsfirma van zijn familie, die onder andere zaken deed in Zuid-Amerika. Hij was ook bewindhebber van de West-Indische Compagnie. Zijn weduwe, Clara Valckenier (1664-1724), liet een maand na zijn dood de BK2 overschrijven op naam van zoon Gillis.

 

Coymans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiewapen Coymans in NH-kerk te Beverwijk

 

Mr. Gillis Coymans, heer van Bruchem, (1691-1757) was ook hoofdingeland van de Beemster. Hij was bewindhebber van de VOC. Sedert 1728 was hij ambassadeur in Denemarken, hij stierf in Kopenhagen. In het verpondingsregister van 1733 is het “plaisirhuijs” aangeslagen voor slechts ƒ 12, wat duidt op een klein huis of een heerschapskamer in de boerderij. Gillis bezat bovendien aan de overkant van de Volgerweg een hofstede op BK89. Gillis Coymans bleef ongehuwd. Zijn nalatenschap, bijna een half miljoen gulden waard, vererfde inclusief alle landerijen in de Beemster op broer Balthasar.

 

Balthasar Coymans, vrijheer van Deurne en Liessel etc (1699-1759) was van 1737 tot en met 1742 hoofdingeland van de Beemster. In 1743 werd hij dijkgraaf. Ook Balthasar trouwde nooit, waardoor het geslacht Coymans uitstierf. Zijn erfenis bedroeg ruim ƒ 975.000. Zijn executeurs-testamentair verkochten in een openbare veiling op 24 december 1759 in het Oudezijds Herenlogement te Amsterdam onder andere BK2 voor ƒ 10.250. Bij de volgende vermelding in het transportregister in 1777 is nog slechts sprake van een boerderij op BK2.

 

 

Design downloaded from free website templates.