BK24 Jisperweg 110

BK24

 

In 1612 werd de noordelijke helft van de Binnenkavel 24 aan de Jisperweg toebedeeld aan Lourens Jz Spiegel. Dirck Hem sr kreeg de zuidelijke helft. Hij was bierbrouwer in Amsterdam. Na zijn dood in 1614 kwam de halve kavel in bezit van zijn zoon. Dirck Hem jr was zijdelakenkoper in Amsterdam. Hij liet een huis bouwen en verkocht in 1626 de kavel zonder het huis aan Dirk Jansz Backer uit De Rijp. In 1632 verkocht hij vervolgens de “hofstede, bomen, vijver, singel en 391roede land” voor ƒ 1600 aan François Woutersz te Amsterdam. Die verkocht op zijn beurt het huis twee jaar later ook aan Dirk Jansz Backer.

 

In 1652 liet Cornelis Claesz Coppedraijer als gehuwd met Hillegont Dircx, enige dochter en erfgename van Trijn Pieters, weduwe van Dirk Jansz, bakker in De Rijp, de halve kavel op zijn naam overboeken. Amper drie jaar later verkocht hij de “huijsinge met plantagie” voor ƒ 10.750 aan Pieter Jacobsz Colles uit Graft, die een jaar later ook de noordelijke helft van de kavel kocht. De gehele kavel vererfde vervolgens op Bregje Muurlink. In 1725 liet ds. Theodorus Munnikemolen, predikant te Oostgraftdijk, als weduwnaar en erfgenaam van zijn vrouw Bregje Muurlink de BK24 op zijn naam overboeken. Hij is ook de eigenaar die in het verpondingsregister van 1733 staat vermeld. Het “plaisirhuijs, boerehuijs en landerijen” werd daarin voor slechts ƒ 12 aangeslagen, wat duidt op een klein huis, mogelijk alleen een heerschapskamer in een boerderij. In ieder geval is bij de volgende vermelding in de transportregisters, als in 1771 de kleinkinderen Munnikemolen de kavel laten overboeken, nog slechts sprake van een “boerewoning”.

 

 

 

 

Design downloaded from free website templates.