BK33 De Laan of Laanzicht Veeteeltlaan 1

BK33

Op 30 juli 1612 vond op het Slot te Purmerend de verloting plaats van de kavels van de Beemster onder diegenen die zich hadden inge-schreven als participanten in de droogmaking en er naar rato van hun inschrijving aan hadden meebetaald. Bij deze loting wordt de Binnenkavel 33 aan de Jisperweg toegewezen aan Wijbrant Warwijck en Dirck Vlack.

 

Warwijck was admiraal in dienst van de VOC. Hij had in 1602 voor ƒ 2100 aan aandelen in de net opgeriche compagnie gekocht. Hij investeerde in de droogmaking van de Beemster en trad in 1610 toe tot het college van hoofdingelanden. In 1615, vlak voor zijn dood, werd hij ook lid van de vroedschap van Amsterdam. Zijn erfgenamen, Warwijck stierf ongehuwd, verkochten de halve kavel in 1621 aan Dirck Vlack (1577-1624).

 

 

 

Hij was een in Gouda geboren Amsterdamse koopman die in 1602 voor ƒ 8000 aan aandelen in de VOC had gekocht. In 1624 werd hij hoofdingeland van de Beemster. Dirck bouwde een huis op BK33 dat op de kaart van Balthasar Florisz van Berckenrode is te zien.

 

Na de dood van Haesjen Pieters van der Schellingh, weduwe van Dirck Vlack, in 1642 lieten de vijf kinderen de boedel nog geruime tijd onverdeeld. Pas in 1652 vond een overboeking van de hofstede met land plaats, waarbij de dochters Reijmerigh en IJda Vlack gezamenlijk de nieuwe eigenaressen werden. Reijmerigh, die ongehuwd bleef, overleed al in oktober 1652. Na de dood van IJda Vlack (1604-1669), weduwe van Harmen Heijndricksz Lijnslager, die kinderloos bleef, vererfde de “huijsinge met plantagie” en landerijen aan haar broer en zuster, Jasper en Hester Vlack. Zij verkochten het in 1670 voor ƒ 27.750 aan Cornelis Pietersz Hases, koopman uit Hoorn. Bij de volgende vermelding in de transportregisters, een overboeking op de erfgenamen van Hases in 1724, is geen sprake van een hofstede. Ook in het verpondingsregister staat slechts een “boerehuijs” vermeld. Waarschijnlijk is de hofstede al in de zeventiende eeuw verdwenen.

 

 

 

 

Design downloaded from free website templates.