BK66 Middelwijk Middenweg 179

BK66 Middelwijk

In 1612 kreeg Willem Pietersz Hases bij de verloting van de Beemster gronden de helft van de Binnenkavel 66 aan de Middenweg en de erfgenamen van Frans Jansz Molenwerff kregen de andere helft. In 1625 kwam de gehele kavel in handen van Hases. Hij was sedert 1594 vroedschap van Hoorn. Hij werd door Maurits bij de wetsverzetting van 1618 afgezet. In 1612 werd Hases hoofdingeland van de Beemster.

 

Na de dood van Willem kwam de kavel in bezit van twee van zijn kinderen, Symon en Haesien. In 1672 liet Dirck van der Meulen, voormalig schout van de Beemster, als gehuwd met Margareta Symons Hases de kavel BK66 op zijn naam overboeken. Vervolgens erfde zoon Pieter van der Meulen de “huijsinge met boomgaard, plantagie en 19 morgen land” op BK66. Hij was notaris te Amsterdam.

 

 

 

 

Zijn weduwe, Abigael Gales, staat in het verpondingsregister van 1733, opgesteld in 1731, nog als eigenaar vermeld. Het “plaisirhuijs” werd daarin aangeslagen voor ƒ 20, wat duidt op een niet erg groot huis. Inmiddels had Abigael Gales in 1731 de “buitenplaats met huijsinge en plantagie en land” voor ƒ 12.100 verkocht aan Pieter Pergerrits uit Purmerend.

 

Pieter Pergerrits (1707-1757) was koopman en hij bezat een brouwerij en een jeneverstokerij. Hij werd tweemaal schepen van Purmerend. Hij was getrouwd met de rijke Anna de Lange uit De Rijp. Pergerrits werd in 1742 aangeslagen als de rijkste man van Purmerend. Zijn rijkdom was echter gebaseerd op lucht. Pergerrits sjoemelde met rekeningen en gaf ongedekte schuldbrieven uit. Uiteindelijk viel het kaartenhuis in duigen en oplichter Pergerrits nam in 1746 de benen. Er werden curatoren aangesteld die de boedel moesten beredderen zodat vrouw en kinderen niet straatarm achterbleven. Het schandaal gaf in die tijd zoveel ophef dat er nog in 1746 een prozawerkje over verscheen met de titel “De vlugtende Banqueroutier”. Overigens dook Pergerrits onder de naam Pieter van Bergen op in Denemarken waar hij in 1749 een heerlijkheid kocht en in 1752 in de adelstand werd verheven.

 

De curatoren verkochten het herenhuis met toebehoren in een openbare veiling in november 1746 voor ƒ 12.100 aan Jacob Appel (1711-1751), burgemeester en vroedschap van Purmerend. Reeds twee maanden later verkocht hij het voor ƒ 15.000 aan Anthonij van Westhoven.

 

Mr. Anthonij van Westhoven (1716-1779) woonde in Alkmaar, waar hij vanaf 1757 diverse malen tot schepen werd gekozen. In 1770 kwam hij in de vroedschap. Hij genoot niet erg lang van zijn buitenplaats. Al in 1755 wilde hij het verkopen, zo blijkt uit een advertentie in de Opregte Haerlemsche Courant:

 

advertentie

 

Kennelijk ging de verkoping niet door of er waren geen gegadigden, want pas in september 1758 verkocht Van Westhoven Middelwijk voor ƒ 15.000 aan Jan Stuijt en Albert van Panders, beiden uit Alkmaar. Van Panders was daar stadstimmerbaas. Hij sloopte het herenhuis en verkocht in december 1759 de “gewezen plaats Middelwijk” aan Cornelis Boots uit de Wogmeer.

 

 

 

 

Design downloaded from free website templates.