BK85 Volgerweg 31

BK85

 

Willem Usselincx

In 1612 werd de Binnenkavel 36 aan de Jisperweg toebedeeld aan Willem Usselincx. Hij kwam oorspronkelijk uit Antwerpen en vestigde zich in de jaren 1590 als koopman in Amsterdam. In 1602 schafte hij voor ruim ƒ 1200 aan aandelen in de VOC aan. Usselincx was een van de grootste investeerders in de droogmaking van de Beemster en verkreeg in 1612 411 morgen land. Hij liet direct op verschillende kavels boerderijen bouwen.

 

 

 

Willem Usselincx (Rijksmuseum)

 

Het zat hem echter in de handel niet mee, misschien had hij het te druk met andere bezigheden. Usselincx was een man met een missie. Hij zette zich fanatiek in om naar het voorbeeld van de VOC een West-Indische Compagnie op te richten. Vooralsnog zonder resultaat, pas in 1621 werd de WIC opgericht. Intussen was het met Usselincx in financieel opzicht snel bergafwaarts gegaan. In 1617 ging hij failliet. De BK85 kwam in handen van zijn zoon Huijbert Usselincx.

 

In 1622 werd de kavel gekocht door Pieter Jansz Schagen. Na diens dood lieten de weesmeesters van Amsterdam in 1653 zijn landerijen taxeren, waarbij de “huijsinge en plantagie” met 20 morgen land werd geschat op ƒ 24.500. Bij de verdeling van zijn erfenis verkreeg Jacob van Marcken, koopman te Amsterdam, als gehuwd met Christina Bors de BK85. Hij verkocht het huis met de landerijen in 1657 voor ƒ 24.750 aan Lijsbeth, Anna, Barbara, Geertje en Trijntje Pieters Beets, ongehuwde zusters uit Hoorn.

 

Vervolgens vererfde de kavel op de zoon van hun zuster Neeltje Pieters Beets, ds. Petrus Westwoud. Hij was predikant te Andijk. Hij trouwde met Neeltje Minnes. Hun dochter, Wijnanda Westwoud (1688-1736), was getrouwd met mr. Reijnier Hinlopen, vroedschap van Hoorn. Zij staat als “weduwe Hinlopen” in het verpondingsregister van 1733 als eigenaar vermeld. Het “plaisirhuijs” werd daarin aangeslagen voor ƒ 12, wat duidt op een vrij klein huis of wellicht een heerschapskamer in een boerderij.

 

Dirk Gallis

Na de dood van Wijnanda werd dochter Margaretha Hinloopen (1710-1784) eigenaar. Zij was getrouwd met dr. François Gallis, eveneens vroedschap van Hoorn. Hun zoon, mr. Dirk Gallis (1746-1820), oud-schepen van Hoorn, liet in 1785 een “buitenplaats en huijsinge met 20 morgen land aan de noordzijde van de Volgerweg” (BK85) op zijn naam overboeken. De familie Gallis blijft daarna eigenaar tot en met de invoering van het kadaster.

 

 

Dirk Gallis (Westfries Museum)

 

 

 

 

Design downloaded from free website templates.