BK91 Volgerweg 53

BK91

 

In 1612 werd bij de verloting van de kavels van de Beemster de Binnenkavel 91 op de hoek van de Volgerweg en de Neckerweg toebedeeld aan Hans Hongers (c.1553-1616). Hij was geboren in Neurenberg en had als koopman in Antwerpen gewoond. Nadat de Spanjaarden deze stad hadden heroverd, vertrok hij naar Amsterdam. Aldaar was hij een vooraanstaand lid van de Lutherse gemeenschap. Hij was betrokken bij diverse compagnieën, onder andere op Indië. Bij de oprichting van de VOC in 1602 schafte Hans Hongers voor ƒ 18.000 aan aandelen aan. Hij werd bewindhebber. In 1614 was hij een van de oprichters van de Nieuw-Nederland Compagnie die handel dreef met de net ontdekte gebieden in Noord-Amerika. De kavel vererfde op zijn nazaten.

 

In 1695 kwam het huis met bijna 16 morgen land in bezit van Dirk Willemsz Gout, koopman uit Oostzaan. Na de dood van zijn weduwe, Giertje Hendriks, verdeelden haar erfgenamen de Beemster landerijen, waarbij de “hofstede met huis en landerijen” op de hoek van de Volgerweg aan Jacob Steps, weesmeester te Oostzaan, werd toebedeeld. Hij is ook de eigenaar die in het verpondingsregister van 1733 staat vermeld. Het “plaisirhuijs, boerehuijs en landerijen” werd daarin voor slechts ƒ 6 aangeslagen, wat duidt op waarschijnlijk alleen een heerschapskamer in een boerderij. Ook bij volgende vermeldingen in de transportregisters is slechts sprake van een boerderij.

 

 

 

 

Design downloaded from free website templates.