BK92 Vredeveld Volgerweg 59

BK92

 

Bij de verloting van de grond van de Beemster op 30 juli 1612 op het Slot te Purmerend verkreeg Jan van der Straten de Binnenkavel 92 aan de Volgerweg.

 

Jan Fransz van der Straten was een Antwerpse koopman, na de val van de stad vertrok hij eerst naar Hamburg en kwam later naar Amsterdam. Hij importeerde Engels laken en deed ook zaken met de firma Trip in koper, ijzer en wapens. Hij was een van de grote investeerders in de droogmaking van de Beemster. Bij de kaveluitgifte in 1612 verkreeg hij 243 morgen land, deels gezamenlijk met zijn broer Philips van der Straten, die later trouwde met een dochter van Dirck van Oss. In 1617 werd Jan van der Straten hoofdingeland van de Beemster. Zijn vermogen werd na zijn dood in 1630 geschat op ruim ƒ 200.000. Waarschijnlijk was hij de bouwer van de hofstede op BK92. Op 26 april 1628 verkocht hij het huis met landerijen aan Heijndrick Hudde.

 

Heijndrick Hudde (1591-1637) was een Amsterdamse koopman die vooral op de Oostzee handelde. Samen met Jan Hellinx richtte hij de handelsfirma Hellinx en Hudde op. Hij werd in 1618 lid van de vroedschap van Amsterdam. In 1632 werd hij hoofdingeland van de Beemster. Na zijn dood kwam de hofstede in bezit van zijn zoon Hendrik Hudde, koopman te Hoorn.

 

Vervolgens werd Catharina van Schoonen eigenaar. Zij en haar man Nicolaas Laan, schepen van Hoorn, verkochten het huis in 1698 aan Olphert Pietersz Daalder (1656-1711) uit Oostzaan. In 1710 schonk hij als weduwnaar van Dirkje Gerrits Melkpot bij wijze van erfenis aan zijn dochter Lijsje de hofstede die getaxeerd werd op ƒ 15.000. Elisabeth Daalder trouwde eerst met ds. Salomon van der Star, predikant te Etersheim. Later hertrouwde ze met Jacob Speciaal. In 1728 verkocht ze, samen met haar kinderen Dorothea en Salomon van der Star de “hofstede met huis en plantagie en land” voor ƒ 14.300 aan Hendrik Speciaal (1703-1762), koopman te Oostzaan. Kort na zijn huwelijk met Maria Johanna de Visscher uit Jisp verhuisde hij naar Amsterdam. Hendrik Speciaal staat ook in het verpondingsregister van 1733 als eigenaar vermeld. Het “plaisirhuijs” werd daarin aangeslagen voor ƒ 40, wat duidt op een middelgroot herenhuis.

 

Na de dood van Hendrik werd zijn nalatenschap tussen zijn twee kinderen verdeeld waarbij de “hofstede met herenhuis en landerijen” aan dochter Catharina Speciaal kwam. Zij was getrouwd met Johannes Luden Hendriksz, koopman en reder te Amsterdam. Toen Catharina in 1776 overleed, erfde hij volgens hun testament de hofstede. Enkele maanden later verkocht hij deze voor ƒ 12.000 aan Jan Schenk uit Hoorn. Hij was getrouwd met Agatha van Foreest die het buiten schuin tegenover Vredeveld bezat. Vermoedelijk is het herenhuis korte tijd later gesloopt, want bij de volgende vermelding in het transportregister in 1789 is nog slechts sprake van een boerderij.

 

 

 

 

Design downloaded from free website templates.