DK4 Purmerenderweg 74

DK4

In 1612 werd bij de verloting van de kavels van de Beemster de Dijkkavel 4 aan de Oostdijk toebedeeld aan Cornelis Snellinx. Hij kwam oorspronkelijk uit Vlaanderen en vestigde zich als koopman in Amsterdam. Hij had connecties met Portugal en handelde onder andere in suiker en hout uit Brazilië. Hij was een grote investeerder in de droogmaking van de Beemster. Hij verwierf 245 morgen land in 1612 en kocht in de jaren daarna nog land aan.

 

In 1650 werd het tochtstuk van de kavel verkocht aan Daniel Bernard terwijl het dijkstuk in bezit van Jacob Dircksz Staet kwam. Hij was vroedschap en burgemeester van Purmerend en ontvanger van de gemenelandsmiddelen. Bij de verdeling van zijn nalatenschap in 1661 werd de hofstede aan de Purmerenderweg toebedeeld aan Claes Jacobsz Melcknap (†1692) als gehuwd met Annitjen Jacobs Staet. Ook hij was vroedschap en burgemeester van Purmerend. Hij was eigenaar van een zoutkeet aldaar. In 1680 verkocht hij de hofstede met ruim 11 morgen land aan Philips Munnick. Hij was als kapitein-ter-zee in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam. In 1675 werd hij schepen van Purmerend. Na zijn dood werd het huis overgeboekt op naam van zijn weduwe, Eva Moen.

 

 

 

In 1696 kwam het huis met 6 morgen land in bezit van de Amsterdamse koopman Jacobus Beeldsnijder (1661-1733) als gehuwd met Alida Matroos (1675-1703). Hij was consul-generaal van de Canarische Eilanden. In 1722 verkocht hij de hofstede met land voor ƒ 6125 aan Pieter Pietermaat uit Edam.

 

Mr. Pieter Pietermaat (1699-1761) was tweemaal schepen van Edam. Hij was getrouwd met Elisabeth Pont. Hij staat ook in het verpondingsregister van 1733 als eigenaar vermeld. Het “plaisirhuijs” werd daarin aangeslagen voor ƒ 40, wat duidt op een middelgroot herenhuis. In 1762 verkocht zijn weduwe het huis met bijbehorend land voor ƒ 4200 aan Jan Rieder, Pieter Prins en Dirk Jong, allen uit Edam. In 1798 verkochten de kinderen van Dirk Jong, die gehuwd was met Claasje Pieters Prins, het huis genaamd 'Pieter Maat' met gras‑ en tuinland voor ƒ 3241 aan Jan van Bleijswijk uit Enkhuizen.

 

Jan Bleijswijk

Mr. Jan van Bleijswijk (1741-1814) was een zoon van burgemeester Adriaan van Bleijswijk van Enkhuizen. Hij was in 1763 schepen aldaar. Hij was kassier en boekhouder van de VOC in Amsterdam. In 1791 werd hij hoofdingeland van de Beemster. Hij bleef ongehuwd. Als hij het in 1808 verkoopt is er nog slechts sprake van een “warmoessierswoning”. Het herenhuis is dus intussen gesloopt.

 

 

Jan van Bleijswijk (Westfries Museum)

 

 

 

Design downloaded from free website templates.