HKletterK Oostdijk 11

HKletterK

In 1612 was dit een van de kavels die werd toegewezen aan de te bouwen kerk. In het octrooi voor de droogmaking was vastgelegd dat eenhonderdste van de grond ten behoeve van de (hervormde) kerk zou komen. Dat kwam neer op ongeveer 75 morgen. Deze kavel is waarschijn-lijk vrij snel verkocht om de bouw van de kerk in Middenbeemster te financieren. Door het ontbreken van enkele transportregisters is niet precies bekend wanneer de kavel is verkocht. De nieuwe eigenaar is Jan van Erpecum. Hij is vermoedelijk de bouwheer van de hofstede.

 

Jan van Erpecum (1585-1652) was geboren in Aken. Hij vestigde zich in Amsterdam als koopman en kruidenier. Hij trouwde in 1612 met Elisabeth de Wolff en werd daardoor een zwager van Joost van den Vondel, die met haar zuster Maeyken was gehuwd. Het paar kreeg vijf kinderen. Na de dood van haar man liet Elisabeth de Wolff een nieuw testament maken, waarin ze haar hofstede aan de Oosthuizerweg naliet aan de kinderen van haar jongste zoon Jan. In 1667 lieten de erfgenamen de bezittingen van hun moeder taxeren. De hofstede met 20 morgen land op HKLetterK werd geschat op  20.612,60. De kleinkinderen verkregen bij de verdeling van de nalatenschap van Elisabeth deze hofstede, maar zijn vermoedelijk kort daarna overleden. In 1671 verkochten namelijk de executeurs-testamentair van Elisabeth de Wolff, weduwe Erpecum het huis met land aan de Ringdijk bij Oosthuizen aan Tiberius Matroos (1690), een Amsterdamse wijnkoopman. Enkele jaren later verkocht hij het.

 

De kavel met huis werd in januari 1676 voor  21.000 gekocht door Gerard van Romond (1635-1696). Hij was muntmeester van de Westfriese Munt die beurtelings in Hoorn en Enkhuizen zetelde. In 1683 werd hij lid van de vroedschap van Enkhuizen. Zijn Beemster landerijen werden na de dood van zijn weduwe gerfd door de jongste zoon, Jan. Deze verzocht in 1711 bij het polderbestuur om overboeking van de kavel op zijn naam.

 

Jan van Romond (1676-1716) was toen schepen van Enkhuizen, maar een verdere carrire werd gesmoord door zijn vroege dood. Daarna vinden we de kavel pas in 1780 in de bronnen terug als mr. Everhard Pan, oud-burgemeester van Enkhuizen, verzoekt om overboeking van de door hem gerfde buitenplaats. Omdat hij geen nazaat was van Jan van Romond zou dit ons voor een raadsel kunnen plaatsen. Echter, de tragische geschiedenis van Everhards oudere broer Gerard biedt de oplossing. Mr. Gerard Pan trouwde in 1732 met zijn achternicht Zijtje van Romond, de oudste dochter van Jan. Hij was 23, zij was 24. Helaas ging het korte tijd later mis met Zijtje. Ze kreeg steeds meer psychische problemen, waardoor haar man uiteindelijk genoopt was haar op te laten nemen in een gesticht in Beverwijk. Gerard bleef haar daar af en toe bezoeken en meermalen per jaar ontving hij bericht over haar toestand. Nu eens is ze "in besadigt en vergenoegt humeur" dan weer "gansch confuus", soms zelfs zeer wezenloos. Zijtje bleef, lichamelijk gezond maar geestelijk buiten zinnen, de rest van haar leven in het gesticht. Ze werd 69 jaar. Na haar dood trof weduwnaar Gerard een schikking met haar nog in leven zijnde broers en zusters over haar nalatenschap, waarbij hij "ter extinctie van alle verdere zijne praetensien" oa. het huis met landerijen in de Beemster verkreeg. We kunnen dus aannemen dat Zijtje de buitenplaats van haar vader had gerfd. Slechts een jaar later overleed Gerard Pan die door zijn ongelukkige huwelijk geen kinderen had; bij testament liet hij al zijn bezittingen na aan zijn broer Everhard.

 

Mr. Everhard Pan (1716-1794) was vroedschap en burgemeester van Enkhuizen. Deze rijke koopman en bestuurder was via zijn echtgenote ook erfgenaam van het Enkhuizer handelshuis Gebroeders Haak. Bij zijn dood bedroeg zijn nalatenschap ruim  600.000. Daar zijn drie dochters allen voor hun vader waren gestorven, werden zijn kleinkinderen erfgenaam. Zij verkochten in 1798 het huis met land in de Beemster voor  12.000 aan Johannes Smit. Het buiten is waarschijnlijk kort daarna gesloopt.

 

 

 

Design downloaded from free website templates.