KK93-94-95 Middenweg 16

KK93

De Kleine kavels 93-94-95 aan de Middenweg kwamen pas aan het einde van de zeventiende eeuw in bezit van één eigenaar: Gerard Schagen (1628-1690). Hij was vroedschap en burgemeester van Hoorn. Ook was hij bewindhebber van de West-Indische Compagnie kamer Hoorn. De kavels vererfden op zijn zoon, mr.Joan Schagen (1662-1728), schepen van Hoorn. Zijn weduwe, Anthonetta Merens (1668-1733) staat in het verpondingsregister van 1733 als eigenaar vermeld. Het “plaisirhuijs” werd daarin aangeslagen voor ƒ 30, wat duidt op een middelgroot huis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1746 werd bij de scheiding van de nalatenschap van Joan en Anthonetta door de kinderen van hun reeds eerder overleden oudste zoon Gerard het “heerschapshuijs met tuin” en land toebedeeld aan mr. Joan Boreel de Mauregnault, vroedschap van Veere, als gehuwd met Anthonetta Bregitta Schagen. Zij verkochten het direct voor ƒ 2400 aan oom Joan Schagen (1698-1750). Hij was ook vroedschap en burgemeester van Hoorn. Na de dood van zijn weduwe, Elisabeth van Wallendal (1700-1764), verdeelden de kinderen de erfenis, waarbij het “herenhuis en boerenwoning” en land in bezit kwam van mr. Pieter Schagen (1729-1791), vroedschap en burgemeester van Hoorn. Bij de volgende vermelding in de transportregisters, in 1800, is geen sprake meer van een herenhuis, maar nog slechts van een boerderij met tuinhuis. Het herenhuis zal intussen zijn gesloopt.

 

 

 

Design downloaded from free website templates.